BOXER-MOTOR
spacer
header
Start arrow BMW FAQ

Boxery 4V

Odpowiedź
Jaką temperaturę oleju pokazuje wyświetlacz FID ?
Temperatura oleju na wyświetlaczu FID
1 belka = ca. 35 - 50 °C
2 belka = ca. 51 - 65 °C
3 belka = ca. 66 - 72 °C
4 belka = ca. 73 - 80 °C
5 belka = ca. 81 - 110 °C
6 belka = ca. 111 - 140 °C - (max. dopuszczalna wartość podczas normalnej jazdy)
7 belka = ca. 141°C - 155 °C
8 belka = >156 °C

SimpleFAQ V2.30
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Turystyka motocyklowa